اعضای تیم

مشاوران و همکاران مرکز مشاوره جوانه رشد تبریز

دکتر اکبر رضایی

حوزۀ فعالیت: مشاورۀ کودک و نوجوان، مشاورۀ تحصیلی، هوش، استعدادیابی تحصیلی و شغلی، حافظه، کارکردهای اجرایی مغز، انگیزش، راهبردهای یادگیری، مدیریت زمان و خودنظم‌دهی تحصیلی

دکتر جواد مصرآبادی

حوزۀ فعالیت: مشاورۀ تحصیلی، برنامه‌ریزی، استعداد، انگیزش، یادگیری و پرورش مهارت‌های پایۀ شناختی

دکتر علیرضا حافظی

حوزه فعالیت: سنجش و تقویت انواع توجه، بیش فعالی

لیلا نوعی ایران

حوزه فعالیت: مشاوره کودک و نوجوان و خانواده

دکتر صدیقه ناقل

حوزه فعالیت: بایوفیدبک، درمان نوروفیدبک در حوزه اختلالات بیش فعالی و کمبود توجه، حافظه، اضطراب، تحلیل نوار مغز و مشکلات خواب

دکتر الناز موسی نژاد جدی

حوزۀ فعالیت: مشاوره در زمینۀ مشکلات کودکان و نوجوانان، درمان نوروفیدبک در زمینۀ اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، ثبت و تحلیل امواج مغزی، ارزیابی و تشخیص نقایص توجه و تمرکز و حافظه، توان‌بخشی شناختی مشکلات توجه، حافظه، ادراک دیداری و هماهنگی چشم و دست با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری نوین

دکتر ناهید یوسف پور

حوزۀ فعالیت: مشاورۀ خانواده، ازدواج و اختلالات روانی

دکتر علی محمدزاده

حوزه فعالیت: شخصیت و اختلالات روانی

دکتر خلیل اسماعیل‌پور

حوزۀ فعالیت: مشاورۀ خانواده و ازدواج

ریحانه فرهادپور

حوزه فعالیت: تغییر رفتار کودک و اضطراب گروه سنی نوجوان و بزرگسال، درمان های موج سوم، و مسائل و مشکلات مربوط به دانش آموزان کنکوری