Tag Archives: ژنتیک

پنج عامل تأثیرگذار در رشد مغز: ژنتیک، تحریک محیطی، تغذیه، استروئیدها و تراتوژن‌ها

علیرغم تفاوت‌های فردی، مغز انسان‌ها از نظر ساختار مشابه‌اند. پنج عامل تأثیرگذار در رشد مغز عبارت‌اند از: ژنتیک، تحریک محیطی، تغذیه، استروئیدها و تراتوژن‌ها. این ...
ادامه مطلب