Tag Archives: وکسلر

مفهوم و نظریه‌های هوش – برخی مفروضه‌ها – بافت تاریخی – جنبه‌های کلی و خاص هوش

هوش به‌عنوان یک سازه فرضی. صاحب‌نظران و نویسندگان زیادی تلاش کرده‌اند هوش را تعریف کنند. تعاریف تک‌تک آن‌ها در ادبیات پژوهشی موجود است. برای مثال، وکسلر (۱۹۵۸) هوش ...
ادامه مطلب