Tag Archives: هوش بدنی جنبشی

هوش‌های چندگانه گاردنر- استقبال از نظریه گاردنر در محیط های آموزشی

هوش‌های چندگانه. گاردنر در سال ۱۹۹۹ هوش را به‌عنوان توانایی روانی- زیستی تعریف کرد که می‌تواند به‌منظور پردازش اطلاعات در یک محیط فرهنگی جهت حل مسائل یا ساختن چیزی...
ادامه مطلب