Tag Archives: مشاوره تحصیلی

فراشناخت: شناخت درباره شناخت – دانش درباره راهبرد، تکالیف شناختی و خود

فراشناخت یکی از موضوعاتی است که امروزه روان‌شناسان در تعریف هوش بیشتر مورد تأکید قرار می‌دهند. از این‌رو ما سعی کرده‌ایم در این مقاله آن را به تفصیل بررسی کنیم. ...
ادامه مطلب

خوانندگان ماهر: پژوهش‌ها چه چیزهایی را درباره خوانندگان ماهر به ما می‌گویند؟

خوانندگان ماهر. نتایج پژوهشها نشان می دهند که خوانندگان ماهر تلاش می‌کنند تا مطالب متن را با استفاده از راهبردهای یادگیری خاص بفهمند و به خاطر بسپارند. در زیر خلاصه...
ادامه مطلب