Tag Archives: سطحی

سبک‌های یادگیری: عمقی، سطحی، راهبردی – وابسته نابسته به زمینه و … – کاربردهایی برای معلمان

      سبک‌های یادگیری. از زمان‌های قدیم، روان‌شناسان آزمون‌های هوش را برای اندازه‌گیری توانایی‌های ذهنی، و مفاهیمی نظیر درون‌گرایی و برونگرایی را برای تو...
ادامه مطلب