Tag Archives: خلاصه کردن

خوانندگان ماهر: پژوهش‌ها چه چیزهایی را درباره خوانندگان ماهر به ما می‌گویند؟

خوانندگان ماهر. نتایج پژوهشها نشان می دهند که خوانندگان ماهر تلاش می‌کنند تا مطالب متن را با استفاده از راهبردهای یادگیری خاص بفهمند و به خاطر بسپارند. در زیر خلاصه...
ادامه مطلب