Tag Archives: افسانه هایی درباره مغز

مغز انسان: افسانه‌ها یا باورهای غلط دربارۀ مغز انسان مرتبط با آموزش و یادگیری

مغز انسان. پیچیدگی پژوهش‌های مربوط به مغز انسان باعث شده است که بسیاری از افراد در درک آن با مشکلاتی مواجه شوند. علاوه بر شیفتگی عمومی، افسانه‌ها یا باورهای غلطی نیز...
ادامه مطلب