Tag Archives: آزمون تست هوش وکسلر

تعریف هوش از دیدگاه صاحب‌نظران و افراد عادی – هوش هیجانی – هوش یگانه و چندگانه

  هوش یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در روان‌شناسی امروز و درعین‌حال یکی از دشوارترین مفاهیم برای تعریف کردن است. واقعاً تعریف هوش چیست؟ در سال ۱۹۲۱ وقتی سردبیر مجله رو...
ادامه مطلب