Tag Archives: آزمون استعداد چند بعدی

نظریه هوش سه‌بخشی استرنبرگ – هوش تحلیلی – هوش خلاق – هوش عملی

نظریه هوش سه‌بخشی (هوش تحلیلی، هوش خلاق و هوش عملی) رابرت استرنبرگ یکی از نظریه‌های شاخص وابسته به رویکرد پردازش اطلاعات است. ازنظر استرنبرگ هوش مجموعه‌ای مهارت‌ه...
ادامه مطلب