Category Archives: مقالات

ذهن و روان انسان‌ها: تعریف، تاریخچه کوتاه و زیرشاخه‌های روانشناسی

مباحث مربوط به ذهن و روان انسان‌ها قرن‌هاست که ذهن متفکران و فیلسوفان را به خود مشغول کرده  بود و آثار مکتوبی از دانشمندان یونان باستان و متفکرانی چون سقراط، افل...
ادامه مطلب

روان‌پزشک یا روانشناس؟ برای درمان مشکلات روان‌شناختی خود پیشِ کدوم یکی بروم؟

    روان‌پزشک یا روانشناس؟ برای درمان مشکلات روان‌شناختی خود پیشِ کدوم یکی بروم؟ اگر از مشکلات سلامت روان رنج می‌برید، بهتر است به متخصصان مربوطه در حوزۀ سلام...
ادامه مطلب

روانشناسان و مشاوران: تحصیلات، مدرک و انواع خدمات روانشناسی و مشاوره

روانشناسان و مشاوران کسانی هستند که فرایندهای ذهنی و رفتار انسان‌ها را بررسی می‌کنند. روانشناسان و مشاوران خوب سعی دارند که سلامت بهزیستی روانی همه افراد را تضمین ...
ادامه مطلب

سنجش یادگیری: اهداف سنجش – انواع آن – رابطه سنجش با یادگیری دانش آموزان

  سنجش یادگیری. تنها زمانی می توان درباره اثربخشی آموزش صحبت کرد که نشان داده شود با استفاده از آن روش ها دانش آموزان به هدف های درس دست یافته اند. به عبارت دیگر، دان...
ادامه مطلب
فراشناخت

فراشناخت: شناخت درباره شناخت – دانش درباره راهبرد، تکالیف شناختی و خود

فراشناخت یکی از موضوعاتی است که امروزه روان‌شناسان در تعریف هوش بیشتر مورد تأکید قرار می‌دهند. از این‌رو ما سعی کرده‌ایم در این مقاله آن را به تفصیل بررسی کنیم. ...
ادامه مطلب