Category Archives: هوش

کودکان تیزهوش: چگونه می‌توانیم در فرزندان تیزهوش خودمان انگیزه ایجاد کنیم؟

کودکان تیزهوش وقتی در مدرسه کم آموز می‌شوند والدینشان اغلب غافلگیر و ناامید می‌شوند. اختلالات یادگیری در کودکان تیزهوش گاه اوقات ممکن است منجر به کم آموزی شود. اما ...
ادامه مطلب

تفاوت‌های جنسیتی در هوش‌بهر- توانایی فضایی – مهارت‌های کلامی – تفاوت‌ها در کرانه‌های توزیع

تفاوت‌های جنسیتی در هوش‌بهر. برخی از موضوعات در روان‌شناسی از جمله تفاوت‌های گروهی یا جنسیتی در هوش کنجکاوی بیشتری ایجاد می‌کنند و بحث‌انگیز هستند. در بیشتر فرهن...
ادامه مطلب

هوش‌های چندگانه گاردنر- استقبال از نظریه گاردنر در محیط های آموزشی

هوش‌های چندگانه. گاردنر در سال ۱۹۹۹ هوش را به‌عنوان توانایی روانی- زیستی تعریف کرد که می‌تواند به‌منظور پردازش اطلاعات در یک محیط فرهنگی جهت حل مسائل یا ساختن چیزی...
ادامه مطلب
نظریه های هوش

مفهوم و نظریه‌های هوش – برخی مفروضه‌ها – بافت تاریخی – جنبه‌های کلی و خاص هوش

هوش به‌عنوان یک سازه فرضی. صاحب‌نظران و نویسندگان زیادی تلاش کرده‌اند هوش را تعریف کنند. تعاریف تک‌تک آن‌ها در ادبیات پژوهشی موجود است. برای مثال، وکسلر (۱۹۵۸) هوش ...
ادامه مطلب