Category Archives: نوروفیدبک

باشگاه مغز – Gym for your brain – کنترل توانایی مغز برای تغییر خویش

    نوروفیدبک. با اینکه سالها از عمر نوروفیدبک میگذرد، بیشتر مردم هنوز نمیدانند که نوروفیدبک چیست؟ و چطور مشکلات مختلف را درمان می کند. این درمان درست مثل این است...
ادامه مطلب