مرکز مشاوره جوانه رشد تبریز | تست هوش و استعدادیابی در تبریز | مشاوره تحصیلی در تبریز | مشاوره کودک، نوجوان و خانواده در تبریز | درمان افسردگی، وسواس و اضطراب در تبریز

مشاوره تحصیلی، تربیتی، یادگیری، انگیزش، روش‌های مطالعه، انتخاب رشته و برنامه ریزی کنکور، کودک، نوجوان، خانواده، تست هوش، استعدادیابی، درمان افسردگی، وسواس، اضطراب، ازدواج، طلاق

دکتر اکبر رضایی

رتبه دانشگاهی: دانشیار

دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی

عضو هیات علمی دانشگاه

حوزۀ فعالیت: مشاوره کودک و نوجوان، مشاورۀ تحصیلی، تست هوش، استعدادیابی، انگیزش، راهبردهای یادگیری، مدیریت زمان و خودنظم‌دهی تحصیلی

رزومه دکتر اکبر رضایی روانشناس تبریز

سوابق تحصیلی :

درجات تحصیلی

دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مسئولیتهای اجرایی و علمی :

 • معاون فرهنگی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
 • عضو شورای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی
 • مدیر پژوهشی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
 • مدیر گروه آموزشی استان آذربایجان شرقی در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی
 • عضو و دبیر شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
 • رئیس کمیته مشاوره دانشگاه استان آذربایجان شرقی
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی استان آذربایجان شرقی
 • عضو کمیته جذب هیات علمی و بررسی صلاحیت علمی استادان مدعو
 • عضو کمیته تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی استان آذربایجان شرقی
 • مسئول رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مسئول مشاوره و هدایت تحصیلی
 • مشاور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان آذربایجان شرقی
 • عضو کمیته مشاوره استان آذربایجان شرقی
 • عضو و دبیر کار گروه تخصصی هیئت نظارت و ارزیابی استانی در دانشگاه پیام نور
 • عضو شورای کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
 • معادل‌سازی دروس تخصص رشته روانشناسی مراکز و واحدهای آ. ش
 • عضو گروه آموزشی- پژوهشی رشته روانشناسی تربیتی
 • عضو و دبیر کارگروه کمیته جذب اساتید مدعو رشته‌های روانشناسی و علوم تربیتی
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه  علمی پژوهشی “آموزش و ارزشیابی”
 • سردبیر فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی تربیتی
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی تربیتی

مقاله‌ها

مقاله‌های چاپ‌شده دکتر اکبر رضایی به زبان فارسی و انگلیسی در نشریات علمی-پژوهشی

Rezaei, A., & Mousanezhad Jeddi, E. (2019). The Contributions of Attentional Control Components, Phonological Awareness, and Working Memory to Reading Ability. Journal of Psycholinguistic Research. DOI: 10.1007/s10936-019-09669-4
Rezaei, A., & Mousanezhad Jeddi, E. (2018). Relationship between wisdom, perceived control of internal states, perceived stress, social intelligence, information processing styles and life satisfaction among college student. Current Psychology. DOI 10.1007/s12144-018-9804-z
Rezaei, A., & Bahadori Khosroshahi, J. (2018). Optimism, Social Intelligence and Positive Affect as predictors of University students’ Life Satisfaction. European Journal of Mental Health. 13, 150-162.
محمدزاده، علی.، رضایی، اکبر.، و علیزاده منصور، الهه. (۱۳۹۸). مقایسه رضایت از زندگی و رضایت جنسی زوجین با توجه به سبک دلبستگی در دو ریخت شخصیتی a و b در دانشجویان متأهل. علوم روانشناختی. ۱۸۶ (۷۵). ۳۱۶-۳۰۷٫
حسین‌بگلو، کوروش.، پیری، موسی.، یاری، جهانگیری.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۸). طراحی آموزش چندرسانه‌ای مبتنی بر نظریه بار شناختی سوئلر و تعیین تاثیر آن بر درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری درس ریاضی در فراگیران پایه سوم ابتدایی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. ۴(۲۴). ۴۴-۳۱٫
رضایی، اکبر.، و رحیمی، محمد رضا. (۱۳۹۷). رابطه راهبرد خودنظم‌دهی فراشناختی و اهداف پیشرفت با سبک‌های تصمیم‌گیری در دانشجویان. راهبردهای شناختی در یادگیری. ۶ (۱۰). ۱۹۵-۱۷۱٫
رضایی، اکبر. (۱۳۹۶). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ هیجان‌های تحصیلی- ریاضی در جامعۀ دانش‌آموزان دورۀ متوسطه. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. ۴ (۱۶). ۹۵-۸۵٫
رضایی، اکبر. (۱۳۹۵). رابطه باورهای معرفت‌شناختی، هیجان‌های تحصیلی و خودکارآمدی با رویکردهای یادگیری سطحی و عمقی دانشجویان. راهبردهای شناختی در یادگیری. ۴ (۶). ۸۰-۵۹٫
رضایی، اکبر. (۱۳۹۵). رابطه باورهای انگیزشی و هوشی، تصورات از یادگیری و ویژگی‌های شخصیتی با هیجان‌های مثبت و منفی تحصیلی دانشجویان. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، ۱۱ (۴۴). ۱۱۴-۸۹٫
رضایی، اکبر. (۱۳۹۵). شخصیت و رویکردهای یادگیری به‌عنوان پیش‌بین‌های عملکرد تحصیلی دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی. ۱۲ (۴۰). ۱۹۰-۱۷۳٫
روشن، مریم.، آقایوسفی، علی‌رضا.، علی‌پور، احمد.، و رضایی، اکبر.، (۱۳۹۵). مقایسه اثربخشی دو روش درمان تعامل والد – کودک و مقابله درمانگری مادران بر کاهش شدت مشکلات رفتاری کودکان ۳-۶ ساله. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، ۱(۲۶)، ۱۲۳-۱۱۱٫
علی‌پور، احمد.، رضایی، اکبر.، هاشمی، تورج.، و یوسف‌پور، ناهید. (۱۳۹۵). اثربخشی رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر اصلاح سبک زندگی در بهبود علائم حیاتی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران کرونر قلبی. روان‌شناسی سلامت، ۲۰، ۱۳۶-۱۲۵
محمدزاده، علی.، رضایی، اکبر.، و آقازاده، سیدابراهیم. (۱۳۹۵). اعتباریابی فرم لیکرت مقیاس افسردگی مرگ در نمونه دانشجویی. مجله علوم پزشکی ایلام. ۲۴ (۱)، ۹۷-۸۹٫
روشن، مریم.، آقایوسفی، علی‌رضا.، علی‌پور، احمد.، و رضایی، اکبر.، (۱۳۹۴). اثربخشی مقابله درمانگری مادران بر مشکلات عاطفی–رفتاری و رفتار جامعه پسند کودکان. روان‌شناسی کاربردی، ۳(۳۶)، ۱۷-۱٫
علی‌پور، احمد.، رضایی، اکبر.، هاشمی، تورج.، و یوسف‌پور، ناهید. (۱۳۹۴). بررسی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در افزایش کنترل علائم حیاتی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران کرونر قلبی. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، ۴۰، ۲۲۲-۲۱۱٫
رسول کردنوقابی، رسول.، جهان، فائزه.، رشید، خسرو.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۴). سنجش خِرد در ایران (معرفی و اعتباریابی ۳ ابزار). اندازه‌گیری تربیتی، ۶(۲۲)، ۱۳۵- ۱۲۲٫
رضایی، اکبر. (۱۳۹۴). بررسی روایی درونی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی ریاضی در مقطع ابتدایی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. ۳ (۹). ۴۴-۳۳٫
رضایی، اکبر.، و کرمانی‌زاده، رکسانا. (۱۳۹۴). تأثیر آموزش متقابل بر بهبود درک مطلب و خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان. ناتوانی‌های یادگیری. ۴ (۴). ۶۵-۴۹٫
رضایی، اکبر.، و غیبت، المیرا. (۱۳۹۴). اثربخشی آموزش جرأت‌ورزی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت‌نفس و خودکارآمدی در دانش‌آموزان دختر. پژوهش‌های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی. ۳، ۲۸-۱۴٫
زلفی، وحیده،. رضایی، اکبر.، (۱۳۹۴). اثربخشی مداخله رایانه یار حافظه کاری بر اضطراب ریاضی، حافظه کاری و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، ۳۰، ۸۶-۷۵٫
جودی شاه‌آبادی، گیو.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۴). بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران با مدیریت خادمیت در مدارس شهرستان میاندوآب با تأکید بر جنسیت. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، ۲۸، ۳۸-۲۱٫
مصرآبادی، جواد.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۴). عوامل فراشناختی و عاطفی دانش‌آموزان دارای پیشرفت بالا و پایین در ریاضی. فصلنامه تعلیم و تربیت، ۱۲۱، ۱۴۰-۱۱۹٫
رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). رابطه کنترل تصوری حالت‌های درونی، استرس تصوری و سبک‌های پردازش اطلاعات شهودی- خردگرایانه با افسردگی و رضایت از زندگی در دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور تبریز در سال تحصیلی ۹۲-۹۱٫ مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۳، ۴۳۴-۴۱۵٫
رضایی، اکبر. مصرآبادی، جواد.، و محمدزاده، علی. (۱۳۹۳). رابطه بین هیجان‌های پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. مطالعات روا‌ن‌شناسی تربیتی، ۱۱ (۱۹)،
رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه جهت‌گیری زندگی مبسوط (ELOT-P). مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۱۲ (۱)، ۱۴۳-۱۳۳٫
رضایی، اکبر.، محمدزاده، علی.، مصرآبادی، جواد.، و اسماعیل‌پور، خلیل. (۱۳۹۳). تفاوت‌های جنسیتی در برآوردهای شخصی از هوش‌های چندگانه در جامعه دانشجویان. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، ۳۳، ۱۱۵-۹۷٫
سوادپور، نسرین.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). بررسی اثربخشی آموزش به کمک نقشه مفهومی معلم ساخته و نقشه‌های مفهومی با تلفیق چندرسانه‌ای در درس حرفه‌وفن بر عملکرد یادگیری و انگیزش دانش آموزان. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، ۲۵، ۵۸-۴۳٫
جوانمرد، غلامحسین.، رضایی، اکبر.، و حبیب زاده ملکی، رسول. (۱۳۹۳). تأثیر آموزش مهارت‌های فراشناختی بر جنبه‌های حافظه آشکار در دانش آموزان متوسطه. پژوهش‌های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی. ۱، ۷۰-۶۰٫
آقازاده، سید ابراهیم.، محمدزاده، علی.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). اعتباریابی مقیاس افسردگی مرگ در دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری. ۱۲ (۳)، ۴۴۲-۴۳۳٫
محمدزاده، علی.، و رضایی، اکبر.، و هجری، زیبا. (۱۳۹۳). بررسی رابطه هوش اجتماعی با ابعاد سبک‌های دلبستگی. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. ۱۵، ۹۶-۸۵٫
محمدزاده، علی.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). نقش جنسیت در ساختار عاملی نگرش‌های اختلال خوردن در جمعیت دانشجویی. مجله تحقیقات علوم رفتاری. ۱۲ (۳)، ۴۱۵-۴۰۶٫
رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). اندازه‌گیری هیجان‌های مربوط به کلاس، یادگیری و آزمون: بررسی روایی درونی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت در جامعه دانشجویان ایرانی. اندازه‌گیری تربیتی، ۱۲، ۲۱-۱٫
رضایی، اکبر.، محمدزاده، علی.، قدم‌پور، عزت‌اله.، و کردنوقابی، رسول. (۱۳۹۲). خوش بینی-بدبینی و سبک‌های پردازش اطلاعات به‌عنوان پیش‌بین‌های افسردگی و رضایت از زندگی. مجله اصول بهداشت روانی، ۱۳ (۳)، ۴۱۱-۴۰۲٫
رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). ساختار عاملی و پایایی مقیاس‌های پرسشنامه هوش‌های چندگانه در جامعه دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور. مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۱۱ (۱)، ۶۷-۵۴٫
غفاری، مظفر.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). بررسی ارتباط سبک‌های تنظیم شناختی هیجان با تکانشگری و اختلال مرزی در دانشجویان. مجله یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان. ۱۵ (۴) ۷۲-۶۱٫
غفاری، مظفر.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). بررسی ارتباط سبک دلبستگی و سبک هویت با اختلال شخصیت مرزی در دانش‌آموزان دبیرستانی. مجله علوم پزشکی ایلام. ۲۱، ۳۲-۲۳٫
غفاری، مظفر.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). بررسی ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و باور آمیختگی فکر- عمل با میزان نگرانی دانشجویان. مجله یافته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۲، ۹۹۰-۹۷۵٫
محمدزاده، علی.، نجفی، محمود.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). مقایسه نقش تبیینی کمال‌گرایی در ویژگی‌های وسواسی جبری و نگرش‌های خوردن مرضی. مجله روان‌شناسی بالینی، ۱۷، ۷۹-۶۹٫
غفاری، مظفر.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). بررسی رابطه رضامندی زناشویی و کیفیت زندگی با گرایش به وسواسی و مهارت زندگی دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۳ (۲)، ۱۴۷-۱۴۰٫
زلال، روشنک.، آقا یوسفی، علیرضا.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). اثربخشی شناخت درمانی در کاهش افسردگی بیماران جذامی شهر تبریز. مجله پزشکی ارومیه، ۲۴ (۱)، ۴۴-۳۸٫
خانکشی زاده، طاهره.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۱). رابطه دانش فراشناخت، نظریه‌های ضمنی هوش و نگرش به رفتارهای کمک طلبی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه علوم تربیتی، ۱۸، ۱۰۸-۸۹٫
رضایی، اکبر. (۱۳۹۱). بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه سبک‌های پردازش اطلاعات شهودی-خردگرایانه در جامعه دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۱۰ (۱)، ۲۹-۲۰٫
رضایی، اکبر. (۱۳۹۱). انطباق، هنجاریابی و ویژگی‌های روان‌سنجی مجموعه آزمون‌های استعداد چندبعدی (MAB). اندازه‌گیری تربیتی، ۷، ۶۲-۳۵٫
رضایی، اکبر.، و خورشا، محسن.، و مقامی، حمیدرضا. (۱۳۹۱). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی‌های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و علوم پایه. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، ۲۶، ۲۳۴-۲۱۱٫
رضایی، اکبر. (۱۳۹۰). رابطه باورهای معرفت‌شناختی و تصورات دانشجویان از یادگیری با رویکردهای سطحی و عمقی. تازه‌های علوم شناختی، ۴۹، ۱۴-۱٫
محمدزاده، علی.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۰). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیتی مرزی در جامعه ایرانی. مجله علوم رفتاری، ۵ (۳)، ۲۷۷- ۲۶۹٫
غفاری، مظفر.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۰). بررسی عمل به باورهای دینی و خودکارآمدی در پیش‌بینی میزان و نوع استرس ادراک‌شده در دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۴، ۲۷۸-۲۶۹٫
بدری گرگری، رحیم.، رضایی، اکبر.، و جدی گرگری، جواد. (۱۳۹۰). مقایسه تأثیر روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال (روش مشارکتی) و روش تدریس سنتی در یادگیری درس مطالعات اجتماعی. فصلنامه علوم تربیتی، ۱۶، ۱۲۰-۱۰۷٫
رضایی، اکبر.، و حافظی، علیرضا. (۱۳۹۰). مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با نارسائی‌های ویژه در یادگیری، کم‌توان ذهنی، … . فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی. ۴، ۳۷۴-۳۶۳٫
رضایی، اکبر.، و پاشایی، لیلا. (۱۳۸۹). رابطه‌ی بین باورهای معرفت‌شناختی و نگرش به رفتارهای کمک‌‌طلبی با پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه علوم تربیتی، ۹، ۱۲۶-۱۰۹٫
رضایی، اکبر. (۱۳۸۹). رابطه شیوه‌های یادگیری کلب و سبک‌های یادگیری‌ هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، ۱۸، ۱۸-۱٫
رضایی، اکبر. (۱۳۸۹). پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی. اندازه‌گیری تربیتی، ۱، ۷۰- ۵۵٫
رضایی، اکبر. (۱۳۸۹). مقیاس هوش اجتماعی ترومسو: ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس در جامعه‌ی دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی دانشگاه تبریز، ۲۰، ۸۲-۶۵٫
رضایی، اکبر. (۱۳۸۹). ساختار عاملی مجموعه آزمون‌های استعداد چندبعدی (MAB). فصلنامه علوم تربیتی، ۱۲، ۶۲-۴۷٫
محمدزاده، علی.، رضایی، اکبر.، یعقوبی، حسن.، و پیرخایفی، علیرضا. (۱۳۸۹). رابطه ویژگی‌های وسواس فکری- عملی و الگوهای شخصیت اسکیزوتایپی در بین دانشجویان. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). ۴، ۴۹۵-۴۹۰٫
رضایی، اکبر.، و خداخواه، شبنم. (۱۳۸۸). رابطه‌ی بین سبک‌های فرزند پروری و باورهای معرفت‌شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه. فصلنامه علوم تربیتی، ۵، ۱۳۴-۱۱۷
رضایی، اکبر.، و خلیل زاده، احد. (۱۳۸۸). رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس. فصلنامه علوم تربیتی، ۷، ۱۴۵- ۱۲۱٫
آقازاده، سید ابراهیم.، رضایی، اکبر.، و محمدزاده، علی. (۱۳۸۸). رابطه باورهای معرفت‌شناختی و انگیزشی دانشجویان دچار درگیری شناختی. تازه‌های علوم شناختی. ۴۴، ۷۴-۶۳٫
رضایی، اکبر. (۱۳۸۸). نقش باورهای معرفت‌شناختی، سبک‌های تفکر، راهبردهای یادگیری در عملکرد تحصیلی دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی دانشگاه تبریز، ۱۶، ۲۰۱-۱۸۵٫
رضایی، اکبر.، قدم پور، عزت‌الله.، و شریفی، حسن‌پاشا. (۱۳۸۷). الگویی برای ایجاد علاقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش: بررسی اثربخشی آن در دانش‌آموزان، نوآوری‌های آموزشی. ۲۵، ۱۸۴-۱۵۱٫
رضایی، اکبر. (۱۳۸۷). نقش سبک‌شناختی FD/I استراتژی‌های شناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور، پیک نور (ویژه آموزش و آموزش از راه دور)، ۶، ۱۴۷-۱۲۲٫
رضایی، اکبر.، و سیف، علی‌اکبر. (۱۳۸۵). تأثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگی‌های شناختی، عاطفی و روانی ـ حرکتی دانش‌آموزان. نوآوری‌های آموزشی. ۱۸، ۴۰-۱۱٫
رضایی، اکبر.، و سیف‌نراقی، مریم. (۱۳۸۵). مقایسه ویژگی‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان نارسانویس و عادی پایه سوم ابتدایی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. ۱۹، ۵۱۴-۴۹۷٫
رضایی، اکبر.، و سیف، علی‌اکبر. (۱۳۸۴). نقش باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و جنسیت در عملکرد تحصیلی. فصلنامه تعلیم و تربیت. ۸۴، ۸۵-۴۳٫
رضایی، اکبر.، و سیف، علی‌اکبر. (۱۳۸۰). مقایسه سبک‌های یادگیری (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) دانش‌آموزان و دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و ریاضی مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت. ۶۸، ۸۰-۵۹٫

کتاب ها و ترجمه ها :

الف- تألیف

رضایی، اکبر. (۱۳۹۶). روان‌شناسی انگیزش در آموزش‌وپرورش: نظریه‌ها، پژوهش‌ها و الگوها (ویرایش دوم). تبریز: انتشارات آیدین.
زارع، حسین، و رضایی، اکبر.، و مصطفایی، علی (۱۳۹۵). روا‌ن‌شناسی تربیتی. تهران: دانشگاه پیام نور.
تقی‌زاده، محمد احسان، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). روا‌ن‌شناسی هوش و سنجش آن. تهران: دانشگاه پیام نور.
رضایی، اکبر.، و خدیوی، اسدالله. (۱۳۸۸). مقدمه‌ای بر مبانی نظری و سنجش فراشناخت. تبریز: انتشارات شایسته.
رضایی، اکبر.، و علی اکبری، مهناز. (زیر چاپ). روش‌های تحقیق در روانشناسی. تهران: دانشگاه پیام نور.

ب- ترجمه

شانک. دیل. اچ. (زیر چاپ). روان‌شناسی یادگیری: رویکرد تربیتی (ویرایش هشتم). (ترجمه اکبر رضایی). تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۲۰).
پلنت، جولی. (زیرچاپ). راهنمای جامع، گام به گام و کاربردی SPSS (ترجمه اکبر رضایی). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۶).
کیندر، واینی. (زیر چاپ). آرامش: ذهن‌آگاهی برای کودکان (ترجمه اکبر رضایی). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۹).
دمبو، مایرون، اچ.، و سلی، هلنا. (۱۳۹۷). انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه: با تمرکز بر یادگیری خودنظم‌دهی. (ترجمه احمد علی‌پور و اکبر رضایی). تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۲).
مایرز. ا. (۱۳۹۶). مقدمه‌ای بر آمار و اس‌پی‌اس‌اس در روان‌شناسی. (ترجمه اکبر رضایی). تبریز: انتشارات آیدین. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۳).
هاول، دیوید. سی. (۱۳۹۶). آمار بنیادی در علوم رفتاری: آمار توصیفی و استنباطی (ویرایش هشتم). (ترجمه خلیل اسماعیل‌پور و اکبر رضایی). تبریز: انتشارات آیدین. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۴).
گراوتر، فردریک. جی.، و فورزانو، لوری- آن بی. (۱۳۹۴). روش‌های تحقیق برای علوم رفتاری (با تجدیدنظر و اصلاحات) (ترجمه اکبر رضایی). تبریز: انتشارات فروزش. (تاریخ انتشار اثر به زبان‌اصلی، ۲۰۰۹).
پلنت، جولی. (۱۳۹۴). راهنمای نجات SPSS (ترجمه اکبر رضایی). تبریز: انتشارات فروزش. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۰).
جکسون، داگلاس. ان. (۱۳۹۴). راهنمای مجموعه آزمونهای استعداد چندبعدی (MAB-II). (ترجمه و انطباق: اکبر رضایی). تبریز: انتشارات فروزش. (تاریخ انتشار اثر به زبان‌اصلی، ۲۰۰۳).
شانک. دیل. اچ. (۱۳۹۳). نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تربیتی (ویرایش ششم). (ترجمه اکبر رضایی). تبریز: انتشارات آیدین. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۲).
انجمن روان‌شناسی آمریکا. (۱۳۹۳). راهنمای نگارش و نشر مقاله علمی (ویرایش ششم). (ترجمه احمد علی‌پور، اکبر رضایی، یوسف ساجدی فر). تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۰۹).
وستوود، پیتر. (۱۳۹۰). روش‌های تدریس (ترجمه اکبر رضایی و یوسف ساجدی فر). تبریز: انتشارات فروزش. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۰۸).
کیندر، واینی. (زیر چاپ). آرامش: ذهن آگاهی برای کودکان (ترجمه اکبر رضایی). تهران: ارجمند.